Cây giống Đại học Nông Lâm Thái Nguyên góp phần phát triển nguồn gen giống cây trồng quốc gia

Đại học nông lâm Thái Nguyên được biết đến là một trong những địa chỉ cung cấp cây giống chất lượng. Cây giống đại học nông lâm Thái Nguyên phát triển và nghiên cứu góp phần phát triển nguồn gen giống cây trồng quốc gia.

1.      Trường đại học nông lâm Thái Nguyên có trung tâm nghiên cứu giống cây trồng

Để đáp ứng nhu cầu cây giống nhằm phát triển kinh tế – xã hội cho cư dân các tỉnh miền núi phía bắc, năm 2008 trường đại học nông lâm thái nguyên đã thành lập trung tâm nghiên cứu nông, lâm vùng núi phía bắc. Đến nay, trung tâm đã hoạt động được gần 10 năm. Nhà trường đã từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho việc nghiên cứu giống cây trồng có giá trị kinh tế cao nhằm chuyển giao công nghệ cho nhân dân trồng trọt. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã hợp tác với nhiều tổ chức nghiên cứu cây giống trong và ngoài nước và từng bước khẳng định được thương hiệu của mình trong việc cung cấp cây giống chất lượng cao trong nước.

Sau gần 10 năm hoạt động, hiện nay, tại đây đã có gần 100 cán bộ, kĩ sư nghiên cứu trong đó có trên 70% có trình độ sau đại học. Ngoài ra, trung tâm còn thu hút nhiều cộng tác viên là các nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Trung tâm còn hợp tác nghiên cứu với nhiều cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu về lĩnh vực nông, lâm nghiệp và môi trường. Cây giống đại học nông lâm Thái Nguyên đã và đang đem lại giá trị kinh tế cho nhân dân.

2.      Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã nghiên cứu và phát triển thành công nhiều giống cây trồng góp phần phát triển nguồn gen giống cây trồng quốc gia

Ngày nay, nguồn gen cây giống tự nhiên ngày càng khan hiếm và bị thoái hóa. Cây trồng sau một thời gian phát triển bị lụi dần, năng suất bắt đầu giảm. Để cải thiện tình trạng trên, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã áp dụng thành công công nghệ sinh học nuôi cấy tế bào, giâm hom, nhân giống nhiều loại cây quý hiếm như lát, giổi, ngót rừng, xong mật, cây dược liệu… Mỗi năm có 6-8 triệu cây giống đại học nông lâm Thái Nguyên chất lượng được cung cấp cho các tỉnh miền núi phía bắc.

Với các cây quý hiếm, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tiến hành nghiên cứu cắt, ghép, giâm nhân giống để bảo tồn nguồn gen cây giống cho quốc gia. Nhiều cây lâm nghiệp, cây dược liệu quý do Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nghiên cứu đã được đưa vào trồng, bảo tồn sinh học cho các tỉnh miền núi. Trường đã triển khai hàng chục chương trình, đề tài nghiên cứu cấp bộ, ngành, các hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cây lâm nghiệp, dược liệu phát triển kinh tế cho các tỉnh miền núi phía bắc.

Đại học nông lâm Thái Nguyên đã phối hợp với tỉnh Thái Nguyên thực hiện dự án đầu tư phát triển giống lâm nghiệp, dự án bảo vệ rừng hồ Núi Cốc, sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, chuyển giao công nghệ trồng cây ba kích trên diện rộng…

Với sự giúp đỡ của CSIRO và Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, hiện nay vườn cây giống đại học nông lâm Thái Nguyên đã xây dựng đặc biệt là vườn vật liệu giống cây mẹ chất lượng cao. Trung tâm nghiên cứu Đại học Nông Lâm Thái Nguyên còn hợp tác với Viện khoa học sự sống đã tạo ra nguồn cây giống phong phú, có giá trị kinh tế góp phần phát triển nguồn gen cây giống quốc gia.

Cây giống đại học nông lâm Thái Nguyên đã và đang góp phần phát triển kinh tế – xã hội cho các tỉnh miền núi phía bắc. Đồng thời gióp phần phát triển nguồn gen giống cây trồng quốc gia, lưu giữ và bảo tồn nguồn gen cây giống quý hiếm cho đất nước.